ПОСТАНИ ЧЛАН

Клуб Пријатеља Гаранцијског Фонда АП Војводине

Једноставно, лако, сигурно и без провизије

У циљу унапређења пословне сарадње и постизања већег задовољства клијената, Гаранцијски фонда АП Војводине је у прилици да постојећим и новим Клијентима, понуди чланство у Клубу пријатеља Фонда, једноставно, лако, сигурно и без провизије. Кроз поменуто чланство, Клијентима постају доступна различита обавештења и информације које могу бити значајне за обављање њихове пословне делатности.

Поред наведеног, члановима Клуба пријатеља Фонда биће на располагању различите врсте погодности, односно попусти везани за приступ важним догађајима, сајамским и другим манифестацијама. Такође, предвиђају се и различите погодности приликом куповине репроматеријала, опреме и механизације, свих произвођача и продаваца чланова Kлуба пријатеља Фонда.

Наведене погодности важиће само за Клијенте – чланове Клуба пријатеља Фонда (члан се идентификује путем картице коју издаје Фонд). У оквиру сајта Гаранцијског фонда АП Војводине доступне су информације и обавештења везано за правна лица која су чланови Клуба пријатеља (произвођачи и продавци репроматеријала, опреме и механизације).

Партнери клуба