КЛУБ ПРИЈАТЕЉА
ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

У циљу унапређења пословне сарадње и већег задовољства клијената, Гаранцијски фонда АП Војводине је у прилици да постојећим и новим клијентима понуди чланство у Клубу пријатеља фонда. Кроз чланство у Клубу пријатеља фонда, клијенти имају на располагању обавештења и информације, које су од битног значаја за обављање пословне делатности.

Поред наведеног, истичемо да ће чланови Клуба пријатеља фонда на располагању имати разне попусте, везано за приступ важним догађајима, сајамским и другим манифестацијама, као и погодности приликом куповине репроматеријала, опреме и механизације по условима из конкурса фонда, а односи се на произвођаче, као и продавце репроматеријала, опреме и механизације чланове Kлуба пријатеља фонда. Наведене погодности ће важити само за клијенте – чланове Клуба пријатеља фонда (члан се идентификује путем картице коју издаје Фонд). У оквиру сајта Гаранцијског фонда АП Војводине доступне су информације и обавештења везано за правна лица која су чланови клуба пријатеља (произвођачи и продавци репроматеријала, опреме и механизације).

постани члан клуба