Како постати члан Клуба пријатеља Гранцијског фонда АПВ

На бази Споразума о пословној сарадњи

који закључује Гаранцијски фонд АП Војводине, Нови Сад са компанијама из области финансија, банкарства и осигурања, као и произвођачима, односно продавцима машина, опреме, механизације и репроматеријала, чланови Kлуба пријатеља на располагању ће имати различите погодности приликом финансијског пословања и осигурања везано за делатност пољопривредника, правног лица и предузетника, као и погодности приликом куповине машина, опреме, механизације и репроматеријала.

Наведене погодности

обавештаваће се о свим погодностима путем сајта, као и другим каналима комуникације. На тај начин, чланови Клуба пријатеља, упућиваће се на контакт са правним лицима – партнерима Фонда са којима је закључен Споразум о пословној сарадњи. Приликом коришћења промотивних погодност, Клијент Фонда се код даваоца услуге или продавца робе, као партнера Фонда, идентификује са личном картом и картицом члана Клуба пријатеља.

Чланови Клуба пријатеља

ће важити само за клијенте – чланове Клуба пријатеља фонда. На званичној презентацији Клуба пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине, Нови Сад доступне су информације и обавештења која се односе на конкретне погодности, као и подаци о правним лицима који су партнери Гаранцијског фонда АП Војводине.

Давалац услуге или продавац робе, као партнер Фонда, на бази идентификационе картице коју издаје Фонд, за сваку уговорену продају или извршену услугу обезбедиће промотивни попуст за клијенте Фонда, а који су уједно и чланови Клуба пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине. Промотивни попуст се обезбеђује на бази Споразума о пословној сарадњи, које Фонд закључује појединачно, са сваким Партнером Kлуба пријатеља.

Брзо, лако и једноставно

Фонд омогућује чланство у Клубу пријатеља фонда на више начина. Један од начина је аплицирање кроз контакт форму.

Ако је одабрана опција контакта телефоном и/или путем електронске поште, представници Фонда ће са клијентом договорити начин приступа чланству Клуба пријатеља фонда. Клијент може одабрати опцију доставе Изјаве о приступању путем поште на адресу фонда и/или потписану изјаву о приступању (скенирано) клијент може послати на следећу адресу klubprijatelja@garfond.rs.

Начин уручења чланске картице Фонд договара са Клијентом.

Члан Клуба пријатеља фонда може се постати и приликом аплицирања за гаранције/кредите по условима из конкурса Фонда.

Дакле, чланство у Клубу пријатеља фонда започиње након потписивања Изјаве о приступању и уручења картице. Нумерисана пластифицирана картица садржи име и презиме члана Клуба пријатеља и исту израђује Фонд.

ЖЕЛИМО ВАМ ДОБРОДОШЛИЦУ У ЧЛАНСТВО
КЛУБА ПРИЈАТЕЉА ФОНДА

Уколико се одлучите за опцију штампе и доставе потписане Изјаве о приступању, исту можете предати лично, послати путем поште на адресу Фонда или проследити на следећу адресу klubprijatelja@garfond.rs.

За било коју од понуђених опција, након аплицирања потребно је активирати опцију “ПОШАЉИ”.

Одабир опције за приступ *