Удружење медија портал партнер Kлуба пријатеља пријатеља Гаранцијског фонда АПВ

Удружење медија портал за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“ обезбеђује промотивни попуст од 25% за  мала и средња правна лица, задруге,  предузетнике и носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на редовну цену услуга из домена маркетиншког наступа на тржишту са посебним ангажовањем на:

  • обезбеђивању подршке малим и средњим правним лицима, задругама, предузетницима и носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава ради лакшег приступа медијском тржишту,
  • стварању услова за ефикасније и квалитетније информисање о активностима споразумних страна,
  • остваривању партнерстава у креирању нових и реализацији постојећих производа, пројеката и активности споразумних страна.

Удружење медија портал

Удружење медија портал основано је ради остваривања циљева у области интернет новинарства кроз професионални новинарски рад уз поштовање новинарских стандарда и јавног интереса у сфери јавног информисања.

Ангажовано је на производњи и размени медијских садржаја, маркетиншког наступа на тржишту и сарадње на пројектним активностима у области едукација новинара, истраживања јавног мњења, подршке слободном, истраживачком и независном новинарству, развоју и примени демократских и европских вредности у Србији и унапређење квалитета информисања путем медијских портала.