Гаранцијски фонд АПВ

Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад, Република Србија

tel: +381 21 489 37 00

fax: +381 21 426 085

kontakt@klubprijatelja.rs