Машинска радионица Тупањац МД партнер Клуба пријатеља АПВ

Машинска радионица ,,Тупањац МД” за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“ обезбеђује промотивни попуст од 5% за  мала и средња правна лица, задруге,  предузетнике и носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на редовну цену пољопривредне механизације и то:

  • међуредни култиватори;
  • лаке дрљаче;
  • полутешке дрљаче;
  • тешке дрљаче, као и
  • подриваче.

Машинска радионица Тупањац МД

ће важити само за клијенте – чланове Клуба пријатеља фонда. На званичној презентацији Клуба пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине, Нови Сад доступне су информације и обавештења која се односе на конкретне погодности, као и подаци о правним лицима који су партнери Гаранцијског фонда АП Војводине.

Давалац услуге или продавац робе, као партнер Фонда, на бази идентификационе картице коју издаје Фонд, за сваку уговорену продају или извршену услугу обезбедиће промотивни попуст за клијенте Фонда, а који су уједно и чланови Клуба пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине. Промотивни попуст се обезбеђује на бази Споразума о пословној сарадњи, које Фонд закључује појединачно, са сваким Партнером Kлуба пријатеља.