Земљорадничка задруга Воћар Сланкамен партнер Клуба пријатеља Гаранцијског Фонда АПВ

Земљорадничка задруга ,,Воћар Сланкамен” за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“ обезбеђује промотивни попуст од 10% (до укупног износа од 5.000 килограма, по члану) за  мала и средња правна лица, задруге,  предузетнике и носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на редовну цену следеће врсте воћа:
Јабуке: Ајдаре; Златни делишес; Редчиф; Грени Смит; Муцу; Јонаголд; Глостер.
Шљиве:Чачанска лепотица; Чачанска најбоља; и Стенлеј.
Брескве и нектарине: Галдези; Редхевен; Глохевен; Венус, и Морсијани.

Земљорадничка задруга Воћар Сланкамен

Земљорадничка задруга ,,Воћар Сланкамен” основана је 2011. године у Новом Сланкамену. Настала је удруживањем воћара из Новог Сланкамена, Бешке, Сланкаменачких винограда, Марадика и Нових Карловаца. Поседује хладњачу капацитета 3.500 тона у УЛО режиму, а сами задругари и њени кооперанти око 3.000 тона у стандардним хладњачама које се налазе у оквиру њихових газдинстава.

Подручје новог Сланкамена и околине има дугу традицију гајења воћа, као и винове лозе, Сланкамен је био познат по грожђу и вину још пре више од 100 година. Воћњаци се простиру на јужним падинама Фрушке горе на надморској висини од 140 до 225 м, и налазе се на ушћу река Дунава и Тисе, што заједно даје идеалне услове за изузетна органолептичка својства воћа.