Фото студио ,,Мagic moments” партнер Клуба пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине

Фото студио „Magic Moments“ за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“ обезбеђује промотивни попуст од 15% за  мала и средња правна лица, задруге, предузетнике и носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на редовну цену услуга из домена видео продукције везано за производњу промотивних корпорацијскоих филмова (видео спотова), као и фотографских услуга.

Фото студио ,,Мagic moments”

обавештаваће се о свим погодностима путем сајта, као и другим каналима комуникације. На тај начин, чланови Клуба пријатеља, упућиваће се на контакт са правним лицима – партнерима Фонда са којима је закључен Споразум о пословној сарадњи. Приликом коришћења промотивних погодност, Клијент Фонда се код даваоца услуге или продавца робе, као партнера Фонда, идентификује са личном картом и картицом члана Клуба пријатеља.