партнери клуба 2018-10-30T09:31:53+00:00
ДДОР АДО
Нови Сад

Гаранцијски фонд АП Војводине и Акционарско друштво за осигурање ДДОР Нови Сад а.д.о потписали су Споразум о пословној сарадњи са циљем подршке програму лојалности „Клуб-а пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине“. У име Фонда, споразум је потписао директор Ђорђе Раковић, док су у име компаније ДДОР Нови Сад своје потписе ставили председник Извршног одбора Ђорђо Маркеђани и члан Извршног одбора Маурицио Вала.
ДДОР Нови Сад а.д.о за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“ одобрава попуст у износу од 10% у односу на редовну цену услуга осигурања.

сазнај више
КИТЕ ДОО
Нови Сад

Гаранцијски фонд АП Војводине и предузеће КИТЕ д.о.о Нови Сад,   потписали су Споразум о пословној сарадњи са циљем подршке програму лојалности „Клуб-а пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине“. У име Фонда споразум је потписао директор Ђорђе Раковић, док је у име предузећа KИТЕ д.о.о Нови Сад,  споразум потписао директор Имре Киш.

Предузеће КИТЕ д.о.о Нови Сад, за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“ одобрава попуст у износу од 2%  у односу на редовну цену из продајног асортимана (механизација и репроматеријал).

сазнај више
ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад

Гаранцијски фонд АП Војводине и Задружни савез Војводине, потписали су Споразум о пословној сарадњи са циљем подршке програму лојалности „Клуб-а пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине“. У име Фонда споразум је потписао директор Ђорђе Раковић, док је у име Задружног савеза Војводине споразум потписао председник савеза Радислав Јованов.

Задружни савез Војводине за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“ одобрава попуст у износу од 15%  у односу на редовну цену  услуга из домена делатности савеза.

сазнај више
ЗЗ “ВОЋАР СЛАНКАМЕН”
Нови Сланкамен

Гаранцијски фонд АП Војводине и Земљорадничка задруга ,,Воћар Сланкамен”,   потписали су Споразум о пословној сарадњи са циљем подршке програму лојалности „Клуб-а пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине“. У име Фонда споразум је потписао директор Ђорђе Раковић, док је у име Земљорадничке задруге ,,Воћар Сланкамен”,   споразум потписао директор Никола Котарац.

Земљорадничка задруга ,,Воћар Сланкамен”, за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине“ одобрава попуст од 10% на редовну цену оног воћа којег има у понуди, односно на лагеру, до укупног износа од 5.000 килограма, по члану.

сазнај више
„ТУПАЊАЦ МД“
Футог

Гаранцијски фонд АП Војводине и машинска радионица ,,Тупањац МД”, потписали су Споразум о пословној сарадњи са циљем подршке програму лојалности „Клуб-а пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине“. У име Фонда споразум је потписао директор Ђорђе Раковић, док је у име машинске радионице ,,Тупањац МД”, споразум потписао предузетник Бранислав Тупањац.

Машинска радионица ,,Тупањац МД”, за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине“ одобрава промотивни попуст од 5% у односу на редовну цену пољопривредне механизације (прикључне машине).

сазнај више
GREAT SHADE FACOTRY
НОВИ САД

Гаранцијски фонд АП Војводине  и agencija ,,GREAT SHADE FACTORY” потписали су Споразум о пословној сарадњи са циљем подршке програму лојалности „Клуб-а пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине“. У име Фонда споразум је потписао директор Ђорђе Раковић, док је у име агенције споразум потписао предузетник Гордана Киждобрански.

Аgencija ,,GREAT SHADE FACTORY” за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“ одобрава промотивни попуст од 20% у односу на редовну цену услуга.

сазнај више
ИНФО ТИМ ЛОГИСТИКА
НОВИ САД

Гаранцијски фонд АП Војводине и Инфо Тим Логистика потписали су Споразум о пословној сарадњи са циљем подршке програму лојалности „Клуб-а пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине“.
Инфо Тим Логистика за чланове „Клуб-а пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“ обезбеђује промотивни попуст од 10% за мала и средња правна лица, задруге, предузетнике и носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на редовну цену услуга из домена рада Инфо Тим Логистике.

сазнај више
ФОТО СТУДИО „MAGIC MOMENTS“
НОВИ САД

Гаранцијски фонд АП Војводине  и фото студио ,,Мagic Мoments”,  потписали су Споразум о пословној сарадњи са циљем подршке програму лојалности „Клуб-а пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине“. У име Фонда споразум је потписао директор Ђорђе Раковић, док је у име фото студиа споразум потписао предузетник Јован Барајевац.

Фото студио ,,Мagic Мoments” за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“ одобрава промотивни попуст од 15% у односу на редовну цену услуга.

сазнај више
УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈА ПОРТАЛ
Нови Сад

Гаранцијски фонд АП Војводине  и Удружење медија портал, потписали су Споразум о пословној сарадњи са циљем подршке програму лојалности „Клуб-а пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине“. У име Фонда споразум је потписао директор Ђорђе Раковић, док је у име Удружења, споразум потписао Зоран Ивезић.

Удружење медија портал за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине“ одобрава промотивни попуст од 25% у односу на редовну цену услуга.

сазнај више