ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЋАР СЛАНКАМЕН ПАРТНЕР КЛУБА ПРИЈАТЕЉА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

Земљорадничка задруга ,,Воћар Сланкамен” за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“ обезбеђује промотивни попуст од 10% (до укупног износа од 5.000 килограма, по члану) за  мала и средња правна лица, задруге,  предузетнике и носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на редовну цену следеће врсте воћа:

Јабуке:

 • Ајдаре;
 • Златни делишес;
 • Редчиф;
 • Грени Смит;
 • Муцу;
 • Јонаголд;
 • Глостер.

Шљиве:

 • Чачанска лепотица;
 • Чачанска најбоља; и
 • Стенлеј.

Брескве и нектарине:

 • Галдези;
 • Редхевен;
 • Глохевен;
 • Венус, и
 • Морсијани.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ,,ВОЋАР СЛАНКАМЕН”

Земљорадничка задруга ,,Воћар Сланкамен” основана је 2011. године у Новом Сланкамену. Настала је удруживањем воћара из Новог Сланкамена, Бешке, Сланкаменачких винограда, Марадика и Нових Карловаца. Поседује хладњачу капацитета 3.500 тона у УЛО режиму, а сами задругари и њени кооперанти око 3.000 тона у стандардним хладњачама које се налазе у оквиру њихових газдинстава.

Подручје новог Сланкамена и околине има дугу традицију гајења воћа, као и винове лозе, Сланкамен је био познат по грожђу и вину још пре више од 100 година. Воћњаци се простиру на јужним падинама Фрушке горе на надморској висини од 140 до 225 м, и налазе се на ушћу река Дунава и Тисе, што заједно даје идеалне услове за изузетна органолептичка својства воћа.