ДДОР НОВИ САД АДО ПАРТНЕР КЛУБА ПРИЈАТЕЉА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

Компанија  ДДОР Нови Сад а.д.о за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине“ одобрава промотивни попуст у износу од 10%  у односу на редовну цену услуга осигурања и то за:

ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ 

 • осигурање усева и плодова;
 • осигурање животиња;
 • осигурање трактора и пољопривредне механизације;
 • осигурање од аутоодговорности;
 • добровољно здравствено осигурање;
 • осигурање запослених од последица несрећног случаја; као и
 • мешовито осигурање живота.

ПРЕДУЗЕТНИКЕ

 • Полиса вашег бизниса за производне делатности;
 • Полиса вашег бизниса за услужне делатности;
 • Осигурање од одговорности из делатности;
 • Добровољно здравствено осигурање;
 • Осигурање запослених од последица несрећног случаја;
 • Осигурање од аутоодговорности;
 • ДДОР гарант пензијски фонд;
 • Међународно путно осигурање;
 • Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва;
 • Помоћ на путу;
 • ДДОР ауто;
 • Путно осигурање;
 • Вип “life”;
 • Тренинг безбедне вожње;
 • Осигурање од одговорности стечајних управника; као и
 • Осигурање од професионалне одговорности лекара.

СЕГМЕНТ ПРИВРЕДЕ

 • Полиса вашег бизниса за услужне делатности;
 • Полиса вашег бизниса за производне делатности;
 • Осигурање од пожара и других опасности;
 • Осигурање рачунара и пратеће опреме;
 • Осигурање машина од лома;
  • Осигурање стакла од лома;
  • Осигурање од одговорности из делатности;
  • Осигурање туристичких агенција;
  • Осигурање објеката у изградњи и објеката и опреме у монтажи;
  • Добровољно здравствено осигурање;
  • Осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција;
  • Осигурање запослених од последица несрећног случаја;
  • Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва;
  • ДДОР ауто;
  • Каско;
  • Међународно путно осигурање; као и
  • Помоћ на путу.

КОМПАНИЈА ДДОР НОВИ САД АДО

Традиција осигуравајуће компаније ДДОР НОВИ САД АДО, Нови Сад дуга је више од 65 година. Од јануара 2008. године послује као чланица “Fondiaria SAI”, као једне од водећих компанија у области осигурања у Италији, а од 2012. године компанија ДДОР НОВИ САД АДО, Нови Сад, је део групације „Gruppo Assicurativo Unipol“ такође из Италије.

Компанија ДДОР НОВИ САД АДО, Нови Сад обједињује традицију успешног пословања и тиме има значајну улогу у унапређењу финансијског тржишта у Републици Србији, везано за пружање услуга највишег стандарда по питањима заштите осигураника као и праћења савремених трендова у пословима осигурања.

Услуге компаније ДДОР НОВИ САД АДО, Нови Сад су доступне клијентима преко разгранате мреже пословница, а на територији Аутономне покрајине Војводине компанија ДДОР НОВИ САД АДО, Нови Сад остварује доминантно тржишно учешће.

сазнај више о ддор адо