ДДОР НОВИ САД АДО ПАРТНЕР КЛУБА ПРИЈАТЕЉА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

Компанија  ДДОР Нови Сад а.д.о за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине“ одобрава промотивни попуст у износу од 10%  у односу на редовну цену услуга.

КОМПАНИЈА ДДОР НОВИ САД АДО

Традиција осигуравајуће компаније ДДОР НОВИ САД АДО, Нови Сад дуга је више од 65 година. Од јануара 2008. године послује као чланица “Fondiaria SAI”, као једне од водећих компанија у области осигурања у Италији, а од 2012. године компанија ДДОР НОВИ САД АДО, Нови Сад, је део групације „Gruppo Assicurativo Unipol“ такође из Италије.

Компанија ДДОР НОВИ САД АДО, Нови Сад обједињује традицију успешног пословања и тиме има значајну улогу у унапређењу финансијског тржишта у Републици Србији, везано за пружање услуга највишег стандарда по питањима заштите осигураника као и праћења савремених трендова у пословима осигурања.

Услуге компаније ДДОР НОВИ САД АДО, Нови Сад су доступне клијентима преко разгранате мреже пословница, а на територији Аутономне покрајине Војводине компанија ДДОР НОВИ САД АДО, Нови Сад остварује доминантно тржишно учешће.