Гаранцијски фонд АП Војводине – корпоративни филм за 2017. годину. У оквиру филма приказана је комплетна, актуелна, понуда конкурса Гаранцијског фонда АП Војводине.